Niet van Gisteren

Om te laten zien dat een verzorgingshuis meer is dan alleen bingo avonden en bridge clubjes ben ik een aantal maanden kind aan huis in Park Zuiderhout. Dit is een nog lopend project waarbij ik in samenwerking met Soundtreks (soundtreks.nl), Irene Jelier (irenejelier.nl) en de bewoners van Park Zuiderhout zoek naar verhalen. Irene en ik zorgen voor beeld en de mannen van Soundtreks voor geluid. In Juni komt dit samen in een audio tour door het verzorgingshuis. In augustus doen we ook het Stedelijk Museum in Breda aan. Ondertussen zal ik hier wat van het proces laten zien. Kijk hier voor op Niet van Gisteren

Oratie Roger Schutgens

Dit project is tot stand gekomen ter ere van de benoeming tot hoogleraar van Prof. dr. R.E.G. Schutgens. Het is gebruikelijk dat een hoogleraar een jaar na zijn of haar benoeming een oratie houd. Om te voorkomen dat het een saai praatje zou worden, heeft Prof. Schutgens contact opgenomen met Wikke Andeweg en mijzelf om de presentatie te voorzien van beeld. De oratie werd geopend met een animatie en gedurende de presentatie waren ook illustraties van mijn hand te zien.

Portretten Promeetec

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van Promeetec, werd ik gevraagd de werknemers te portretteren. Hieronder enkele voorbeelden.

Poster BYOB (Bring Your Own Beamer)

Aankondiging voor een nieuwe editie van BYOB

Algemene Voorwaarden

Kehrana van Sloten| Breda | Tel. 0634564777 | KvK. 71197672 |

NL28 INGB 0000 2517 16

Niet van Gisteren
Oratie Roger Schutgens
Portretten Promeetec
Poster BYOB (Bring Your Own Beamer)
Niet van Gisteren
Oratie Roger Schutgens
Portretten Promeetec
Poster BYOB (Bring Your Own Beamer)
Niet van Gisteren
Oratie Roger Schutgens
Portretten Promeetec
Poster BYOB (Bring Your Own Beamer)